Vsi, ki sodelujejo s športnim društvom Fitko, so diplomanti ali študentje Fakultete za šport in so specialisti na naslednjih področjih oziroma imamo naslednji naziv:

-        strokovni delavec 1: Temeljna športna vzgoja za otroke od 0 do 6 let

-        vaditelj(i) nordijske hoje

-        kondicijski trener

-        vaditelj splošne rekreacije za odrasle

-        učitelj teka na smučeh I, II

-        učitelj alpskega smučanja I, II, III

-        vaditelj, učitelj, trener odbojke

-        učitelj plavanja

-        vaditelj plavanja z do-usposobljenostjo za vadbo dojenčkov in malčkov v vodi

-        vaditelj športne gimnastike, golfa

-        trener odbojke na mivki